Glazury HEIN - vlastnosti a doporučení

Glazury jako povrchová úprava keramických kachlů pro kamna - co od nich očekávat.

Glazura je tenká finální vrstva na povrchu keramických kachlů, které ale mohou zůstat i surové bez povrchové úpravy, to znamená neglazované. Glazury značky Hein dělíme do několika skupin odlišujících se barevným odstínem a dalšími vlastnostmi, které určují celkový vzhled kachlů.

Vzhledové a mechanické vlastnosti glazur:

Lesklé - vykazují vysoký odrazový efekt světla dopadajícího na povrch, světlo se odráží v jednom směru. Jsou velmi vhodné pro tradiční zdobné vzory kachlů, kdy zvýrazní jejich tvary. Většina glazur této skupiny má viditelný tzv. hárys (definice níže). Některé glazury této skupiny dosahují až zrcadlového lesku, čímž se mohou zviditelnit i nepatrné deformace povrchu. Žádná plocha kachlů není broušena ani leštěna, proto se nemůže nikdy připodobnit např. klidné vodní hladině. Jejich výhodou je snadná údržba.

Pololesklé - vykazují nižší odrazový efekt světla dopadajícího na povrch než glazury lesklé, světlo se odráží ve větší míře rozptylově, většina ostatních vlastností se podobá lesklým glazurám.

Matné - povrch je téměř bez odrazového efektu, světlo se odráží rozptylově, proto jsou potlačeny viditelné nerovnosti povrchu. V některých případech zakryje i tzv. hárys. Tyto glazury jsou vhodné do prostor se zvýšenou prašností, zároveň dobře skrývají viditelnost otisků prstů (do této skupiny jsou řazeny také glazury polo-matné).

Efektní – označované také jako umělecké, záměrně vykazují v rámci jednoho kusu výrobku nerovnoměrné zabarvení, tzn. rozdílnou sytost, tón a jas barvy. Cíleně zahrnují náhodné jevy a odchylky vzniklé při vypalování glazur. Finální podoba tedy není zcela shodná se vzorkovníkem.

Transparentní – glazury jsou v celé tloušťce nánosu více či méně průsvitné (dle konkrétního barevného odstínu), vrstva materiálu, na kterém jsou naneseny je částečně viditelná. Silně zvýrazňují ornamenty, tvary a zdobné prvky jednotlivých vzorů kachlů. Jsou to většinou lesklé glazury, v menší míře i pololesklé a matné.

Krycí – glazury jsou neprůsvitné, zcela zakrývají vrstvu materiálu (střepu) a tvary jednotlivých vzorů kachlů, na které jsou naneseny. Vhodné více na hladké povrchy bez ornamentů a zdobných prvků. Mohou být lesklé i matné.

Stékavé – jejich typickou vlastností je stékavost na hranách a zejména svislých plochách, což je znatelné hlavně u rohových kachlů, říms a soklů. Zároveň mohou způsobovat změnu sytosti barvy – nejčastěji zesvětlení, některé druhy glazur naopak ztmavení. Tato vlastnost je žádoucí při zviditelnění plastického tvaru kachle, kde zvýrazní přechody ploch a povrch se tak stává dekorativnějším. Typické většinou pro lesklé glazury.

Hárys M - málo popraskaný povrch, rozeznatelný pouze pod určitým úhlem pohledu a lomu světla (minimální Hárys je vlastností každého glazovaného povrchu).

Hárys V – viditelné jemné praskliny v glazuře, více či méně zahuštěné, postupem času může docházet k dalšímu narůstání hustoty prasklinek.

 

Definice pojmu „hárys“

Jedná se o vlasové trhlinky ve vrstvě glazury keramických kachlů, které jsou jejich přirozenou součástí a nejsou považovány za vadu v jakosti povrchu viz ČSN 72 4710. Vznikají napětím mezi střepem kachle a vrstvou nanesené glazury po vypálení, ale mohou se vyskytovat i později např. na již postavených kamnech. Hárys je nejvíce viditelný na lesklých transparentních glazurách, kterým dodává ceněný originální vzhled. U bílých či jiných světlých glazur může být zpočátku téměř neviditelný, po umytí kachlů např. znečistěnou vodou se nečistoty do hárysu (trhlinek) zapijí a zvýrazní jej, což ječasto právě žádoucí efekt dodávající kachlům dobový vzhled.Existuje i proces maximalizace popraskaného povrchu a zvýraznění prasklin odlišnou barvou tzv. kraklé (crackle). U efektních a tmavých glazur je hárys téměř neznatelný.

 

Údržba a čištění glazovaného povrchu kachlů

Doporučené čisticí prostředky jsou měkké plátěné, bavlněné nebo papírové utěrky, čistá voda, samotné čištění se pak provádí výhradně při pokojové teplotě glazovaného povrchu. Nedoporučuje se používat žádné čisticí prostředky na bázi chemikálií, rozpouštědel nebo kyselin. Nepřípustné pro čištění jsou jakékoliv abrazivní prostředky a mechanické čističe jako drátěnky, kartáče apod., protože mohou způsobit nevratné mechanické poškození glazury.