O nás

Představení společnosti

Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o., sídlící v obci Tošovice nedaleko města Odry, byla založena 21. června 1999 a dodnes je ryze českou firmou.

Původní myšlenka o založení malé výrobny se rychle rozrostla do současných rozměrů. Dnes disponujeme rozsáhlým pracovištěm se silným technickým zázemím a potenciálem, využívajícím pro výrobu keramiky moderní technologie, s důrazem na zachování tradice. Máme vlastní přípravu používaných směsí a glazur, laboratoř, vývojové pracoviště a veškeré výrobní zařízení. Konkrétním výsledkem naší práce, s přispěním zkušeností a odpovědného přístupu zaměstnanců, jsou nápadité keramické kachle klasického i moderního designu, vhodné pro stavbu kachlových kamen, krbů a sporáků.

Naše firma je výhradním výrobcem keramiky pro krbová kamna Romotop. Jsme členy Cechu kamnářů České republiky.

Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o.
Tošovice 1, 742 35 Odry

 

 

  

 

 

 

   

 

Kachlová kamna

Kachlová kamna poskytují člověku teplo ve formě jemu nejpřirozenější a nejzdravější. Z kachlů Hein, které vyrábíme použitím výhradně kvalitních přírodních materiálů, je možné postavit kachlová kamna klasická, krbová, krby a kuchyňský kachlový sporák, v nichž je spalování dřeva velmi účinným a levným způsobem vytápění s nezanedbatelným ekologickým přínosem.

Jsme český výrobce keramických kachlů tradičních, kachlů moderních, jako je designová velkoplošná keramika a materiály pro stavbu topidel. Přinášíme teplo a pohodu do Vašich domovů! Firma Hein, Tošovice - Odry.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Hein & spol. – keramické závody,  spol. s r.o. realizuje projekt „Odborně zdatní zaměstnanci Hein & spol. – keramické závody“, č. CZ.1.04/1.1.02/94.00237 je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%). Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-zdatni-zamestnanci-hein-spol-keramicke-zavody 
Specifické vzdělávání zaměstnanců Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o. CZ.1.04/1.1.04/B3.00286 Společnost Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o. se realizuje od 1. ledna 2014 projekt s názvem Specifické vzdělávání zaměstnanců Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o., jehož hlavním cílem je rozšířit a prohloubit zejména specifickou kvalifikaci 41 zaměstnanců společnosti, a tímto přispět ke zvýšení jejich vnitrofiremní zastupitelnosti a adaptability.  Projekt v rozsahu 16 měsíců bude ukončen 30. dubna 2015. Pro dosažení cílů absolvuje cílová skupina prezenčně 2 vzdělávací programy – klíčovým bude specifický program výroby keramických kachlí, doplňkem bude obecný program zaměřený na posílení potřebných PC dovedností. Realizací projektu vznikne 9 nových specifických kurzů a 53 úspěšných absolventů kurzů, bude posílen podnikový vzdělávací systém. Tento projekt umožní společnosti zavést systematické vzdělávání zaměstnanců a posílit roli interních školení v podniku. Interní školení umožní společnosti díky své nižší finanční náročnosti udržení specifické kvalifikace většího množství zaměstnanců jejich proškolením v potřebných vzdělávacích oblastech. Realizace vzdělávacích aktivit projektu napomůže progresivnímu zlepšení specifických znalostí, dovedností a kvalifikace zaměstnanců žadatele dle jejich identifikovaných potřeb v oblastech výroby keramických kachlí, uživatelských PC dovedností, jež mají vazbu na jejich pracovní pozici. Dojde k progresivnímu zlepšení kvality výrobního procesu, flexibilní reakci na zakázky, zrychlení toku materiálu, progresivnímu posílení konkurenceschopnosti žadatele a zvýšení spokojenosti odběratelů. 
Informace o projektu jsou také umístěny na stránkách Evropského sociálního fondu: http://www.esfcr.cz/projekty/specificke-vzdelavani-zamestnancu-hein-spol-keramicke-zavody