Reklamace a servis

Reklamace uplatňujte vždy u podejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Autorizovaného prodejce ve vaší blízkosti naleznete v sekci Kontaktujte nás / Prodejci.

Pro vyřízení reklamace je nezbytně nutné uvést či doložit tyto informace k výrobku:

doklad o zakoupení, typ kamen - kachlového krbu (keramických kachlů), výrobní číslo, adresu umístění kamen, telefonní kontakt, popis závady včetně fotodokumentace, (usnadníte tím vyřízení reklamace).

V případě zakoupení výrobku přímo u výrobce HEIN & spol., se obracejte přímo na naše reklamační oddělení, a to vždy písemně na e-mail: reklamace@romotop.cz . O způsobu vyřízení budete informováni pracovníky reklamačního oddělení.