HARMONIE - Polo-záklopové

Kód výrobku: HP

 

HP - C

Římsa polo-záklopová HARMONIE

HP - PC - R1

Římsa roh půl celý R1

HP - CP - R1

Římsa roh celý půl R1

HP - CC - R6,5

Římsa roh celý celý R6,5

HP - PP - Z2

Římsa roh půl půl zkosení Z2