MODERN 5 - Polo-záklopové

Kód výrobku: MP

 

MP - C - 5

Římsa polo-záklopová MODERN 5

MP - PC - R0,2 - 5

Římsa roh půl celý R0,2

MP - CP - R0,2 - 5

Římsa roh celý půl R0,2

MP - PC - R1 - 5

Římsa roh půl celý R1

MP - CP - R1 - 5

Římsa roh celý půl R1

MP - PC - R4 - 5

Římsa roh půl celý R4

MP - CP - R4 - 5

Římsa roh celý půl R4

MP - PC - R6,5 - 5

Římsa roh půl celý R6,5

MP - CP - R6,5 - 5

Římsa roh celý půl R6,5

MP - CC - R6,5 - 5

Římsa roh celý celý R6,5

MP - PCP - 90 - 5

Římsa roh půl celý půl 90°